Przeskocz do treści

Rodo

Polityka prywatności 

 Witaj!

 Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://igajak-terapia.pl/

 Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Ilona Gajak

 Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadam.

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

# 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe? 

 Obsługa korespondencji – szczegóły 

 Archiwum – szczegóły

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

# 12: Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

# 13: Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

# 15: W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? 

 Home.pl – Szczegóły 

 Google AdWords – szczegóły

# 17: Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojego serwisu?

# 18: Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

# 20: Czym są logi serwera?

 

 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres odo@igajak-terapia.pl lub telefonicznie. 

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Ilona Gajak, Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków. 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail odo@igajak-terapia.pl.

 Chciałam podkreślić, że na tej skrzynce obsługuję wyłącznie maile na temat polityki prywatności i ochrony danych. Jeśli chcesz umówić się na wizytę zapraszam do kontaktu telefonicznego. 

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

 W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

        imię i nazwisko (opcjonalnie),

        numer telefonu (jeśli kontaktujesz się w sprawie terapii),

        adres e-mail (jeśli kontaktujesz się ze mną mailowo),

        dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej. 

 Zakres przetwarzanych danych opisałam precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki. 

# 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

 W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

        kontaktujesz się ze mną. 

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

 Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan mojej infrastruktury technicznej, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem odo@igajak-terapia.pl. 

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

 Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałam również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

        obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

        tworzenie archiwum – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Obsługa korespondencji – szczegóły

 Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Archiwum – szczegóły

 W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałam terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przeze mnie określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

 Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.  

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

 Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. Ja również z takich usług korzystam. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

        hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

        pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

 Korzystam też z narzędzi, które gromadzą na informacje związane z korzystaniem z mojego serwisu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

        informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

        źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,

        adres IP,

        Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do kraju,

        nr kierunkowy (pierwsze 3 cyfry) jeśli dzwonisz używając reklamy).

 Informacje te same w sobie nie mają, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam, przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postarałam się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.  

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 Korzystam z narzędzi zewnętrznych (Google AdWords), które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Nie mają one charakteru danych osobowych. Dostawca tego narzędzia często wykorzystuje do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). 

# 10: Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

 Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 W ramach narzędzi, z których korzystam nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówię, to, w szczególności:

        informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

        źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,

        adres IP,

        Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do kraju,

        nr kierunkowy (pierwsze 3 cyfry) jeśli dzwonisz używając reklamy.

 Informacji wskazanych powyżej nie zestawiam z danymi osobowymi, które znajdują się w moich bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te mogą znajdować się na całym świecie. 

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

       prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),

●    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),

   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

       prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres odo@igajak-terapia.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

# 12: Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

 Mój serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

 Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

 Niektóre używane przez mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

# 13: Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

 Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

 W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie pliki cookies stosowane przeze mnie, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

 Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w moim serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

 Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować pliki cookies. W każdej chwili możesz usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

 Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

 Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

 Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

 Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w moim serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe mogą być dla Ciebie niedostępne. 

# 15: W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

 Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

 W ramach mojego serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

        Google Ads,

        Home.pl. 

 Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej. 

Home.pl – szczegóły

 Korzystam ze statystyk zapewnianych przez Home.pl, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653. Działania w tym zakresie realizuję opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na usprawnianiu własnych produktów lub usług.  

 Nie gromadzę tam jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację i nie zestawiam ich z danymi, które posiadam.

 Google AdWords – szczegóły

 

 Korzystam z reklamy inteligentnej w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

 Korzystając z Google Ads, nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Nie  ponoszę odpowiedzialności za to jak Google przetwarza Twoje dane, gdyż realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 

 Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami:

 – dotyczącymi statystyk Home.pl, zapraszam do zapoznania się z artykułem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jakie-informacje-moge-odczytac-ze-statystyk;

 – związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

# 17: Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojego serwisu?

 Korzystam z narzędzia Google Ads i statystyk Home.pl, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat aktywności w moim serwisie. Szczegóły znajdziesz w #10 oraz #16. 

# 18: Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

 Nie, korzystam z reklamy inteligentnej, która nie jest reklamą spersonalizowaną. 

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

 Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

        ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

        wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,

        dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

        tryb incognito w przeglądarce internetowej,

        Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/. 

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 # 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres odo@igajak-terapia.pl.

 Linki do pozostałych polityk:

Polityka prywatności – Media Społecznościowe

 

Polityka prywatności – Korespondencja Mailowa

Aktualizacja 

18.09.2020 – adres