Przeskocz do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka plików cookie

 Witaj!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://igajak-terapia.pl/

Jako administrator zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności i plików cookie.

Dla osób zainteresowanych terapią istnieje osobna Polityka prywatności – Praca indywidualna.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ilona Gajak, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych? 

 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail odo@igajak-terapia.pl.

Chciałam podkreślić, że na tej skrzynce obsługuję wyłącznie maile na temat polityki prywatności i ochrony danych. Jeśli chcesz umówić się na wizytę zapraszam do kontaktu telefonicznego. 

Jakie informacje na Twój temat posiadam?

 

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

● imię i nazwisko,

● NIP i REGON,

● adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej,

● numer telefonu,

● adres e-mail,

● dane zawarte w korespondencji do mnie kierowanej, dobrowolnie przekazane. 

Zakres przetwarzanych danych opisałam precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki. 

Skąd mam Twoje dane osobowe?

Sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

● kontaktujesz się ze mną,

● kupujesz w moim sklepie internetowym, co wiąże się też z założeniem konta lub umawiasz się mailowo lub telefonicznie,

● zapisałeś się na newsletter.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

złożenia zapytania mailowo lub telefonicznie: adres e-mail lub numer telefonu, imię, ewentualnie inne dane podane dobrowolnie przez ciebie,

zakup produktu przez internet: imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy, adres, numer rachunku, e-mail,

płatność przelewem: imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy, adres, numer rachunku, 

wystawienie faktury: imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy adres, NIP, REGON, numer rachunku,

założenie konta w sklepie: imię, nazwisko, i/lub nazwa firmy, adres, NIP, e-mail

dokonania zapisu na newsletter: imię, e-mail.

Podane powyższych danych jest dobrowolne i niezbędne do wykonania powyższych usług/czynności.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

 

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan mojej infrastruktury technicznej, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem odo@igajak-terapia.pl

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista. Poszczególnym celom przyporządkowałam również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

● wykonanie usługi lub zawartej umowy, przesłanie oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie;

● kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawach związanych z realizacją usługi  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy;

● wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług zamówionych mailowo lub telefonicznie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  obowiązek wynikający z przepisów prawa;

●rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – obowiązek wynikający z przepisów prawa;

● ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

● wewnętrzne cele administracyjne Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

● tworzenie archiwum na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

●tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora;

●wysyłka newslettera – art. 6 ust.1. lit. a RODO – zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego;

● wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:

● do 12 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, o ile nie doszło do zawarcia umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

● przez okres trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,

● przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

● do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

● do czasu wypowiedzenia umowy o posiadanie konta w sklepie,

● do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie; po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytnikowi,

● maksymalnie przez okres 3 lat w przypadku osób, które zrezygnowały z otrzymywania newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie zapisu i dacie wypisania się z newslettera, ilości otrzymanych newsletterów itp.), lub po okresie 1 roku bezczynności danego abonenta, np.: brak otwarcia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

 

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. Ja również z takich usług korzystam. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

● hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze – Home.pl,

● biuro rachunkowe,

● firma obsługująca wysyłkę newslettera – Mailerlite,

● bank – ING Bank Śląski,

● pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu, np.: obsługa techniczna, administracyjna, świadczenie pomocy prawnej,

● urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Z zewnętrznymi usługodawcami podpisuję umowę powierzenia oraz sprawdzam czy gwarantują oni odpowiedni poziom ochrony danych.

Korzystam też z narzędzi, które gromadzą informacje związane z korzystaniem z mojego serwisu (Google Ads, statystyki Home.p). Informacje te same w sobie nie mają, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam, przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postarałam się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych?

Mailerlite, firma obsługująca newsletter, przechowuje dane w obrębie EOG, natomiast może korzystać z usług podwykonawców spoza EOG. Zapewniają oni odpowiedni poziom ochrony i stosują standardowe klauzule umowne. 

Korzystam z narzędzi zewnętrznych (Google AdWords), które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Nie mają one charakteru danych osobowych. Dostawca tego narzędzia często wykorzystuje do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). 

Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych  osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),

● prawo do ograniczenia przetwarzania danych

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

● prawo do przenoszenia danych

● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

●prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.
Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: odo@igajak-terapia.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

 

Mój serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

 

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies.
Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie pliki cookies stosowane przeze mnie, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w moim serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować pliki cookies. W każdej chwili możesz usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać też dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej                 ( np. www.youronlinechoices.com/www.networkadvertising.org/choices).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w moim serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe mogą być dla Ciebie niedostępne. 

W jakich celach korzystam z plików cookies własnych? 

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów serwisu.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach mojego serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

● Google Ads,

● MailerLite,

● Home.pl. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej. 

Home.pl oraz MailerLite – szczegóły 

Korzystam ze statystyk zapewnianych przez Home.pl, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653 oraz MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Działania w tym zakresie realizuję opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na usprawnianiu własnych produktów lub usług. 

Google AdWords – szczegóły  

Korzystam z Google Ads  obsługiwanego przez Google Poland sp. z o.o  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w celu marketingu włąsnych produktów i usług. Nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Nie ponoszę odpowiedzialności za to jak Google przetwarza Twoje dane, gdyż realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami dotyczącymi :

–statystyk Home.pl, zapraszam do zapoznania się z artykułem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jakie-informacje-moge-odczytac-ze-statystyk;

–statystyk MailerLite, przeczytaj artykuł http://help.mailerlite.com/article/show/29260-how-to-analyze-reports

– wykorzystywana przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z  informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojego serwisu?

Korzystam z narzędzia Google Ads i statystyk Home.pl i MailerLite, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat aktywności w moim serwisie. Szczegóły znajdziesz powyżej 

Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

 

Nie, korzystam wyłącznie z reklamy inteligentnej, która nie jest reklamą spersonalizowaną. 

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

● ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

● wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,

● dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

● tryb incognito w przeglądarce internetowej,

● Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/. 

Linki odsyłające do innych stron

 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Jesteś zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Czym są logi serwera?

 

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Prawa autorskie

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich. Możesz umieścić link do mojej strony i nawiązać do niej. Natomiast nie wyrażam zgody na kopiowanie treści ze strony w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie:

● Urządzenia z dostępem do sieci Internet,

● Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

● Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres odo@igajak-terapia.pl.

 Linki do pozostałych polityk:

Polityka prywatności – Media Społecznościowe

Data ostatniej aktualizacji 01.04.2021

Privacy policy and Cookies Policy

 Hello!

If you came here, it is sign that you value your privacy. I understand it perfectly, that’s why I am giving you a document in which in one place you will find the rules for the processing of personal data and the use of cookies and other tracking technologies in connection with the functioning of the website https://igajak-terapia.pl/.

As administrator, I reserve the right to change the privacy policy. The reasons for the changes may be: the development of internet technology, changes in legal obligations or development of the Website by, for example, using new tools by the Administrator. At the bottom of the page you will find the date of publication of the current Privacy and Cookie Policy.

For those interested in therapy see  Privicy Policy – Therapy.

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of your personal data is Ilona Gajak, having company under name Ilona Gajak under address ul. Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Who can you contact regarding the processing of your personal data?

As part of the implementation of personal data protection in my organization, I decided not to appoint a personal data protection officer due to the fact that in my situation it is not mandatory. In matters related to the protection of personal data and broadly understood privacy, you can contact me at the e-mail address odo@igajak-terapia.pl.

I would like to emphasize that I only handle e-mails on privacy policy and data protection in this mailbox. If you want to make an appointment, please contact me by phone.

What information do I have about you?

Depending on the purpose, I can process the following information about you:

● name and surname,

● NIP and REGON,

● address,

● telephone number,

● e-mail address,

● data contained in the correspondence addressed to me, voluntarily provided.

Where do I get your personal data from?

You give them to me yourself. This happens when:

● you contact me,

● you buy in online shop, which is connected with opening an account or make  an appointment by mail of phone,

● you signed up for the newsletter.

Scope of processed data

The scope of personal data has been limited to the minimum and necessary to provide services of:

● Submitting an inquiry by e-mail or by phone: e-mail address or telephone number, name and possibly other data provided voluntarily by you,

● purchase of product in online shop: name, surname, address, bank account number, e-mail,

● bank transfer: name, surname, address, bank account number,

● issuing an invoice: name, surname, company name, address, NIP, REGON, bank account numer,

● creating an account in online shop: name, surname, company name, address, NIP, e-mail,

● Subscribing to newsletter: name, e-mail address.

Giving above data is voluntary but necessary for above services/activities.

Is your data safe?

I care about the security of your personal data. I have analyzed the risks associated with individual data processing processes, and then implemented appropriate security and personal data protection measures. I monitor the condition of my technical infrastructure on an ongoing basis, look at the procedures used, and introduce the necessary improvements. If you have any questions regarding your personal data, I am at your disposal at odo@igajak-terapia.pl

For what purposes do I process your personal data?

There are more than one of these goals. Below is a list of them together with appropriate legal grounds for processing to individual purposes:

● performance of a service or a concluded contract, sending an offer (eg advertising) at the User’s request – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessity to conclude and / or perform a contract or take action on request;

● contact by phone or e-mail in matters related to the provision of the service – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessary to conclude and / or perform the contract;

● issuing an invoice and meeting other obligations arising from tax law in the case of placing orders in the Online Store or other products and services ordered by e-mail or by phone – art. 6 sec. 1 lit. c GDPR – an obligation resulting from legal provisions;

● consideration of complaints or claims related to the contract – art. 6 sec. 1 lit. b GDPR – necessity to conclude and / or perform the contract and art. 6 sec. 1 lit. c GDPR – an obligation resulting from legal provisions;

● establishing, investigating or defending against claims – art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

● internal administrative purposes of the Administrator related to the management of contact with the User – art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

● creating an archive for the purpose of proving certain facts in the future – Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator; 

● creating registers related to the GDPR and other regulations – art. 6 sec. 1 lit. c GDPR
– an obligation resulting from legal provisions and art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – legitimate interest of the administrator;

● sending the newsletter – art. 6 paragraph 1. lit. a GDPR – consent and art. 6 sec. 1 lit. f GDPR – the legitimate interest of the administrator for direct marketing purposes;

● the use of cookies on the Website and its subpages – art. 6 sec. 1 lit. a GDPR – consent;

How long will I keep your personal data?

Personal data are processed for the period necessary to achieve the purpose for which they were collected:

● up to 12 months after answering the inquiry, unless the contract was concluded (then see below) – with regard to the data provided in the inquiry,

● for the duration of the contract, and then until the claims under the contract are time-barred – in relation to data provided by contractors and clients

● for the period required by law, including tax law – in relation to personal data related to the fulfillment of obligations under applicable law,

● until the effective submition of objection on basis of Art. 21 GDPR – in relations to personal data based on the legitimate interest of the administrator,

● until withrawal of consent, if processing of personal data is based on consent; after the consent is withdrawn, the data may still be processed to defend against any claims in accordance with period for these claims or the (shorter) period idicated to the User,

● untill termination of contract for having an account in store,

● for a maximum period of 3 years in the case of people who unsubscribed from the newsletter in order to defend against possible claims (e.g. information about the date of subscription and date of unsubscribing from the newsletter, the number of newsletters received, etc.), or after a period of 1 year of inactivity by a given subscriber, e.g. failure to open any message from the Administrator.

Who are the recipients of your personal data?

 would risk saying that modern business is not able to do without services provided by third parties. I also use such services. Some of these services are related to the processing of your personal data. External service providers who are involved in the processing of your personal data are:

● hosting provider that stores data on the server – Home.pl,

● accounting office,

● company that handles sending of the newsletter – MailerLite,

● bank – ING Bank Śląski,

● offices, eg the tax office – in order to fulfill legal and tax obligations related to settlements and accounting,

● other subcontractors who gain access to data if the scope of their activities requires such access, eg technical and administrative services, provision of legal assistance.

I sign an entrustment agreement with external service providers and check whether they guarantee an adequate level of data protection.

I also use tools that collect information related to the use of my website (Google Ads, Home.pl, Mailerlite statistics). The information itself is not personal data. Since this information is collected by external tools that I use, it is also processed by tool providers on the terms resulting from their regulations and privacy policies. Basically, this information is used to provide and improve services, manage them, develop new services, measure the effectiveness of advertisements, protect against fraud and abuse, as well as personalize the content and advertisements displayed on individual websites, websites and applications. I have described the details in this regard in the further part of this policy, as part of the explanations for individual tools.

Do I transfer your data to third countries or international organizations?

Mailerlite, the newsletter provider, stores data within the EEA but may use subcontractors outside the EEA. They ensure an adequate level of protection and use standard contractual clauses.

I use external tools (Google AdWords) that may collect anonymous information about you. They are not personal data. The provider of this tool often uses servers located all over the world, in particular in the United States of America (USA), to store the collected information.

Do I use profiling? Do I make an automated decision based on your personal data?

 I do not make decisions based on automated processing, including profiling, that would have legal effects on you or significantly would affect you.

What rights do you have in relation to the processing of your personal data?

 GDPR grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:

● the right to access your data and receive a copy of it, 

● the right to rectify (correct) your data,

● the right to delete data,

● the right to limit data processing

● the right to object to the processing of data,

● the right to transfer data,

● the right to withdraw consent to the processing of personal data, if you previously gave such consent,

● the right to lodge a complaint with a supervisory authority (if you find that I am processing your data unlawfully, you can submit a complaint to the President of the Personal Data Protection Office or another competent supervisory authority).

The rules related to the implementation of the above-mentioned rights are described in detail in Art. 16 – 21 GDPR. I encourage you to read these regulations. I consider it necessary to exlain to you that above-mentioned rights are not absolute and will not apply to all processing of your personal data.

I emphasize that you always have one of the rights indicated above – if you believe that I have violated the provisions on the protection of personal data while processing your personal data, you have the option to lodge a complaint with the supervisory body (the President of the Office for Personal Data Protection).

You can also always ask me to provide you with information about what data I have about you and for what purposes I process it. All you need to do is send a message to the address odo@igajak-terapia.pl. However, I have made every effort to ensure that the information you are interested in, is comprehensively presented in this privacy policy. You can also use the e-mail address provided above if you have any questions related to the processing of your personal data.

Do I use cookies and what are they exactly?

My website, like almost all other websites, uses cookies.

 Cookies are small text information stored on your end device (e.g. computer, tablet, smartphone), which can be read by my IT system (own cookies) or IT systems of third parties (third party cookies). In cookies, specific information can be saved and stored, to which IT systems can access for specific purposes.

 Some of the cookies I use are deleted after the end of the web browser session, i.e. after closing it (so-called session cookies). Other cookies are stored on your end device and allow me to recognize your browser the next time you visit the website (persistent cookies).

If you want to learn more about cookies as such, you can see, for example, this material: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

On what basis do I use cookies?

I use cookies on the basis of your consent, except when cookies are necessary for the proper provision of electronic services to you.

In terms of your consent to cookies, I have the variant according to which you give such consent through the settings of your web browser or additional software supporting cookie management. I assume that you agree to all cookies used by me that are not blocked by your browser or any additional software you use.

Remember that disabling or limiting the use of cookies may prevent you from using some of the functions available on my website and cause difficulties in using my website, as well as many other websites that use cookies.

Can you disable cookies?

Yes, you can manage cookies settings within your web browser. You can block cookies. You can delete previously saved cookies, other websites and plug-in data at any time.

Web browsers also offer the option of using incognito mode. You can use it if you do not want information about visited pages and downloaded files to be saved in your browsing and download history. Cookies created in incognito mode are deleted when all incognito windows are closed.

There are also browser plug-ins to control cookies, such as Ghostery (https://www.ghostery.com). The option to control cookies may also be provided by additional software, in particular anti-virus packages, etc.

In addition, there are tools available on the Internet that allow you to control some types of cookies, in particular for collective management of behavioral advertising settings (e.g. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Remember that disabling or limiting the use of cookies may prevent you from using some of the functions available on my website and cause difficulties in using my website, as well as many other websites that use cookies. For example, if you block cookies from social plug-ins, buttons, widgets and social functions may not be available to you.

For what purposes do I use my own cookies?

Own cookies are used to ensure the proper functioning of individual website mechanisms.

What third party cookies are used?

The following third party cookies are used on my website:

● Google Ads,

● MailerLite,

● Home.pl.

Details on individual third party cookies are described below.

Home.pl and MailerLite – details

 I use the statistics provided by Home.pl, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653 and MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.Basanaviciaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania. I carry out activities in this area based on my legitimate interest to improve my own products or services. 

Google AdWords – details

 I am using Google Ads operated by Google Poland sp. z o.o  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa for the purpose of marketing my own products and services . I do not collect any data that would allow your identification. I am not responsible for how Google processes your data, because it carries out these activities on the basis of a contract concluded with you as a user of Google services.

 If you are interested in details regarding:

– Home.pl statistics, I invite you to read the article https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jakie-informacje-moge-odczytac-ze-statystyk;

– MailerLite statistics, read the article http://help.mailerlite.com/article/show/29260-how-to-analyze-reports

– data used by Google from websites and applications that use Google services, I encourage you to read this information: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Do I track your behavior on my website?

I use the Google Ads tool, Home.pl and MailerLite statistics, which are related to the collection of information on the activity on my website. Details can be found in # 17.

Do I target targeted ads to you?

No, I only use intelligent advertising that is not personalized advertising.

How can you manage your privacy?

For your convenience, I have collected all information in one place. Below you will find a list of options for managing your privacy.

● cookie settings within the web browser,

● browser plugins supporting the management of cookies, e.g. Ghostery,

● additional cookie management software,

● incognito mode in a web browser,

● Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/.

Links referring to other sites

Links to other websites may appear on the Site. They will open in a new browser window or the same window. I am not responsible for the content provided by these websites. You are obliged to read the privacy policy and the regulations of these websites.

What are server logs?

Using the website involves sending queries to the server on which the website is stored. Each query directed to the server is saved in the server logs.

Logs include Your IP address, server date and time, information about the web browser and operating system you use. Logs are saved and stored on the server.

The data stored in the server logs are not associated with specific people using the website and are not used by me to identify you.

The server logs are only auxiliary material used to administer the website, and their content is not disclosed to anyone except those authorized to administer the server.

Copyright

All content on the Website is subjected to copyright. You can link to my website and make reference to it but I don’t agree to copy content of the page in whole or in part without my prior consent.

Technologies

In order to use the website, it is necessary to have:

● Devices with access to the Internet,

● An active electronic mailbox that receives e-mails,

● A web browser that allows you to view websites.

Is there anything else you should know?

As you can see, the subject of personal data processing, the use of cookies and general privacy management is quite complicated. I have made every effort to ensure that this document provides you with as much knowledge as possible on issues important to you. If anything is unclear to you, you want to know more or just talk about your privacy, write to me at odo@igajak-terapia.pl.

Links to other policies:

Privacy Policy – Social Media

Last update: 04.10.2021