Przeskocz do treści

Polityka Prywatności – Media społecznościowe

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony w serwisach LinkedIn i Facebook.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji.

 

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podmiot zarządzający profilem w serwisie społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem tego serwisu. Wobec tego przygotowałam dokument, w którym przedstawiam  Ci w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach profili w mediach społecznościowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ilona Gajak, Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ilona Gajak, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis:

– LinkedIn :https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacyhttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych, podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z którymkolwiek współadministratorem danych osobowych. Możesz napisać do mnie na adres e-mail odo@igajak-terapia.pl lub kontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu LinkedIn lub Facebook

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

        imię i nazwisko,

        wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),

        dane przekazane w ramach prywatnych wiadomości,

        wszystkie inne informacje dostępne w ramach Twojego profilu.

To, do jakich informacji na Twój temat mam dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisie oraz ustawień prywatności w tym serwisie. Będę mogła uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.

# 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

        obserwujesz mój profil, 

●     dodajesz mnie do kontaktów,

        dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z moimi treściami,

        kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie, odgrywa oczywiście serwis, ja zaś jako współadministrator mogę podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi przez LinkedIn i Facebook mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, polecam lekturę tekstów znajdujących się pod tymi linkami:

LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacyhttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

Jeżeli chodzi o mnie, to również podejmuję kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan mojej infrastruktury technicznej, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem odo@igajak-terapia.pl

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałam również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

        obsługa profili w serwisach społecznościowych art 6 ust. 1 lit. f RODO,

        obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa fanpage – szczegóły

Obserwując mój profil lub dodając mnie do Twoich kontaktów, w sposób automatyczny znajdujesz się na listach obserwatorów/kontaktów, do których mam dostęp. Dodając komentarz do moich treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przeze mnie treściami, również pozostawiasz w ramach mojego profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili w serwisach społecznościowych.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na moich profilach. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w serwisie. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji moich profili lub usunąć mnie z listy kontaktów – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów/kontaktów mojego profilu.

Obsługa wiadomości – szczegóły

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój prawnie uzasadniony interes.

Wiadomości do mnie wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi LinkedIn i Facebook i są dla mnie dostępne do momentu ich usunięcia. Masz wgląd do wszystkich wymienionych ze mną wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami.

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tego serwisu. Nie jestem w stanie usunąć Twoich danych – możesz zrobić to tylko Ty.

Mam wpływ jedynie na dane, które:

– udostępniasz pisząc do mnie wiadomość prywatną. Tu okres przechowywania zależy od tego, czego dotyczy dana wiadomość. Może ona zostać usunięta po okresie roku po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, o ile nie doszło do zawarcia umowy. W tej sytuacji obowiązują przepisy prawa podatkowego oraz Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i wiadomość może podlegać archiwizacji. Informacje o terminach usunięcia dostaniesz w odrębnej informacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy.

– widzę w Twoim profilu po dodaniu Ciebie do kontaktów. Te dane usunę, gdy usunę swój profil z serwisu.

 

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Nie przekazuję Twoich danych podmiotom trzecim. Znajdują się one wyłącznie na serwisie LinkedIn i Facebook.

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazuję Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ale nie mam wpływu na to, czy i w jaki sposób LinkedIn lub Facebook przetwarza Twoje dane. 

# 10: Czy prowadzę statystyki związane z prowadzeniem fanpage?

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora strony mam dostęp do informacji  statystycznych zapewnianych przez media społecznościowe na temat zachowania użytkowników. Informacje te poddaję analizie w celu optymalizacji mojego profilu pod kątem skuteczności prowadzonych działań. Informacje mi dostępne są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

#11: Czy korzystam z reklam w serwisach społecznościowych?

Nie korzystam z reklam w serwisach społecznościowych.

# 12: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 prawo do usunięcia danych,

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio ze mną, wówczas proszę o wiadomość na adres odo@igajak-terapia.pl. Proszę pamiętaj, że przed realizacją uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować. 

Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 13: Czy korzystam z cookies?

Moje profile osadzone są w serwisie LinkedIn i Facebook, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od tych podmiotów. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie:

LinkedIn:   https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

 

 Nie mam jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies.

Aktualizacja: 

07.10.2020 (dodanie jednego źródła danych – pkt. 4)

18.09.2020 (doprecyzowanie okresu przetwarzania danych – pkt. 7 oraz adres – pkt. 1)

30.07.2020 (dodanie Facebooka oraz linków do cookies – pkt. 13)

08.02.2021 (dodanie nazwy firmy, NIP-u i REGON-u – pkt 1)

Privacy policy

Good morning!

If you came here, it means that you value your privacy. I understand it perfectly, which is why I am giving you the document in which you can find the rules of data protection refering to social media.

The privacy policy is structured in the form of questions and answers. The choice of form was dictated by the care for transparency and legibility of the information presented to you.

# 1: Who is the administrator of your personal data?

In accordance with the case of the Court of Justice of the European Union, the entity managing the profile on the social network is a co-administrator of personal data together with the administrator of this social media. Therefore, I have prepared a document that tells you how I administer personal data within profiles on social media. The administrator of your personal data is Ilona Gajak, ul.Dobrego Pasterza 21/6, 31-416 Kraków, having a business under name Ilona Gajak, NIP 945 204 74 24, REGON 388087500.

Details on personal data processing regarding social media administrators:

– LinkedIn :https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

– Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacyhttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

# 2: Who you can contact regarding the processing of your personal data?

As part of the implementation of personal data protection, I decided not to appoint a personal data protection officer due to the fact that in my situation it is not mandatory. In matters related to the protection of personal data and broadly understood privacy, you can contact any co-administrator of personal data. You can write to me by e-mail odo@igajak-terapia.pl or contact the administrator of LinkedIn or Facebook directly.

# 3: What information about you do I have?

Depending on the purpose, I can process the following information about you:

 ● name and surname,

 ● image (profile photo and other photos visible to each user),

  data provided as part of private messages, 

 ● all other information available under your profile. 

 What information I have access to depends largely on your own activity on the social media and privacy settings on there. I will be able to access all the information you have made public about you on your profile. 

# 4: Where do I get your personal data from? 

In most cases, you pass them on to me yourself. This happens when: 

● you follow my profile,

● you add me to contacts, 

● add comments, interact with my content, 

● you contact me via private message. 

# 5: Is your data safe? 

The key role in securing personal data that appears on the service, is service itself. I, as a joint controller, can only take limited actions. In order to learn about the measures taken by LinkedIn and Facebook to protect personal data, I recommend reading the texts under these links:

LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacyhttps://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

As for me, I also take steps to ensure the security of your personal data. I have analyzed the risks associated with individual data processing processes, and then implemented appropriate security and personal data protection measures. I monitor the condition of my technical infrastructure on an ongoing basis, I observe the procedures applied and introduce improvements, if necessary. If you have any questions regarding your personal data, I am at your disposal at odo@igajak-terapia.pl. 

# 6: For what purposes do I process your personal data?

Below is a list of them followed by a more detailes, indlucing appropriate legal grounds for processing for individual purposes.

 ● support for profiles on social networking sites – Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR,

 ● messaging – Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR. 

Fanpage support – details 

By following my profile or adding me to your contacts, you are automatically on the lists of followers / contacts to which I have access. By adding a comment to my content or in any other way interacting with the content that I publish, you also leave a trace on my profile that includes your personal data.

The basis for the processing of personal data in this case is Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, i.e. my legitimate interest in handling profiles on social networks.

Remember that you can edit or delete your comments and reactions that you have left on my profiles at any time. If you do not do this, they will remain visible for the duration of their availability on the site. In addition, you can stop watching my profiles at any time or remove me from the contact list – in this case you will disappear from the list of followers / contacts of my profile. 

Message handling details

By contacting me via a private message, you naturally provide me with your personal data contained in the correspondence, in particular your image and name.

In this case, your data is processed in order to contact you, and the basis for processing is art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, i.e. my legitimate interest.

Messages sent to me are automatically archived by LinkedIn and Facebook tools and are available to me until they are deleted. You can view all messages exchanged with me in the private messages tab.

# 7: How long will I keep your personal data?

Basically, I have no influence on the storage period of your personal data. They are available on the site on the terms resulting from the regulations and privacy policy of this website administrator. I am unable to delete your data – only you can do it. 

 I only have influence on data that: 

 ● you share by writing a private message to me. Here, the retention period depends on what the message concerns. It may be removed one year after answering the inquiry, provided that the contract has not been concluded. In this situation, the provisions of the tax law and the Act of 23 April 1964 Civil Code apply and the message may be archived. You will find information on the dates of removal in a separate information. You have the right to request a history of correspondence with me (if it was archived), as well as request its removal, unless its archiving is justified due to my overriding interests.

  I can see in your profile after adding you to contacts. I will delete this data when I delete my profile from the website.

# 8: Who are the recipients of your personal data?

I do not transfer your data to third parties. They are only found on LinkedIn and Facebook.

# 9: Do I transfer your data to third countries or international organizations?

I do not transfer your data to third countries or international organizations, but I have no influence on whether and how LinkedIn or Facebook processes your data. 

# 10: Do I keep statistics related to running a fanpage? 

As part of the tools provided by website administrator, I have access to statistical information about user behavior provided by social media. I analyze this information in order to optimize my profile in terms of the effectiveness of the activities carried out. The information available to me is anonymised and processed in this way is not personal data. 

# 11: Do I use advertising on social networks? 

I do not use advertising on social networks.

# 12: What rights do you have in relation to the processing of your personal data? 

GDPR grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:

● the right to access your data and receive a copy of it, 

● the right to rectify (correct) your data,

● the right to delete data,

● the right to limit data processing, 

● the right to object to the processing of data,

● the right to transfer data, 

the right to withdraw consent to the processing of personal data, if you previously gave such consent,

● the right to lodge a complaint with a supervisory authority to the President of the Personal Data Protection Office or another competent supervisory authority.

The rules related to the implementation of the above-mentioned rights are described in detail in Art. 16 – 21 GDPR. I encourage you to read these regulations. 

GDPR gives you the opportunity to exercise your rights towards each of the joint controllers. As indicated in this privacy policy, I do not have a wide range of personal data and I have limited possibilities to process them. If you would like to exercise one of your rights provided by the GDPR, I encourage you to contact the social networking site directly, which will be able to help you. 

If you would like to contact me directly, please send an e-mail to odo@igajak-terapia.pl. Please remember that before I will have to identify you properly when exercising my rights.

However, I have made every effort to ensure that the information you are interested in, is comprehensively presented in this privacy policy. You can also use the e-mail address provided above if you have any questions related to the processing of your personal data.

# 13: Do I use cookies? 

My profiles are embedded in LinkedIn and Facebook, so all cookies used come from these entities. I encourage you to read the details on the website:

LinkedIn:   https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Changes

08.02.2021 – adding company name, NIP and Regon number, nr 1