Przeskocz do treści

 To go or not to go? Do I need a support? Or maybe I will manage on my own? If I decide to go, does it mean that I am not good enough? What other people start thinking about me?

 Above questions (or many others) might appear when you are thinking of starting therapy. If you have so many doubts how to make a decision? Below I will show you my point of view, which I hope help you in realizing what you want to do.

 

 For whom is psychotherapy?

 According to me, psychotherapy can be used in many situations. Let me outline a few of them:

– you have lost someone very close to you (it can be death or just end of important relationship) and you don’t have anyone who could listen to you about your loss;

– your relationship with your partner, husbent, wife, friend, boss o rany other person is not satisfying and you want to change it;

– you feel overwhelmed by excess of duties and don’t have idea how to stop or change it;

– despite having a lot of friends you feel lonely;

– you don’t have friends and you want to do something with it;

– you want to change your life, but ………;

– it seems that everything is ok, but ………………;

– you don’t know what is important to you;

– you want to know yourself better – what are your strenghts and weeknesses, what is your passion, what you like or what you don’t like.

 As you see, there are various situations and those are only examples. What I want to tell, is that you can come whenever you experience difficulties and also when everything goes well and you want to know yourself better.

 Another thing which I would like you to remember is that claiming „ I am not coping well, I need support” is very healthy approach and paradoxically is a way of dealing with difficulties. Sometimes we just need a support, someone who will be next you when you will be in going through tough situations.

 Does Gestalt psychotherapy can be used by person with mental disorders or for addicted?

 Yes. However toghether with psychotherapy, psychiatric treatment is needed. Therapy can be support and help you how to deal with a disease. In case of addictions, Gestalt therapy focus more on what makes you that you reach for something in excess and how it influence your life rather than on symptom, meaning addiction.

How long last therapy?      

 Psychotherapy can be short and long-term. It depends what is your aim. If it is specific, it will be rather short-term (about half year). When your aim is more general – to look at your life and uncover schemes, which influence your behaviours then it can be long-term therapy.

 It might occure, that after solving a problem, you will decide to continue with another goal and therapy may become long-term. And vice versa, during long-term therapy you you can realize that you know enough and you want to finish.

 If you decide to finish, it is advisable to have one or two sessions more to make a summary of all the process and to close all open topics.

Aim or psychotherapy

 Everyone of you has your own aim. In Gestalt therapy you can additionally know yourself better (who I am, what I like, what are my strenghts, weeknesses, why I behave in such way and do I want to continue like this, etc.) and improve your ability to be in close and honest relationships with other people and being yourself at the same time. Another outcome is taking responsibility for your own decisions and behaviours, what makes you feel that you can have influence on your life.

What is psychotherapy for me?

 I will say in few words. It is a meeting, talk, it is you and me, it is me and you, it is being with the other person, it is support, journey, knowing and learing about yourself, it is pursueing your aim in your own pace, it is personal development.

 

Ilona Gajak Psychoterapeuta Gestalt – Kraków

 

 

Zastanawiasz się co to jest psychoterapia i czy to coś dla Ciebie? Ten artykuł pomoże Ci odpowiedzieć na te pytania.

 Iść czy nie iść, oto jest pytanie? Potrzebuję wsparcia? Czy może jednak poradzę sobie bez pomocy? Czy jeśli pójdę to będzie znaczyć, że sobie nie radzę? Czy jeśli pójdę to inni pomyślą, że sobie nie radzę?

 Te i inne pytania mogą się pojawić w związku z decyzją o pójściu do terapeuty. I jak tu podjąć decyzję? Poniżej przedstawię Tobie mój punkt widzenia, który mam nadzieję, pomoże ci podjąć decyzje co zrobić.

Dla kogo psychoterapia?

 Według mnie psychoterapia jest dla wszystkich. Przedstawię ci parę sytuacji.

– straciłeś kogoś bliskiego i nie masz osoby z którą mógłbyś porozmawiać na ten temat;

– nie dogadujesz się ze swoją/swoim partnerką/partnerem, bratem, siostrą, mamą, tatą, przyjacielem, przyjaciółką, szefem lub ………………….(tu wstaw dowolną osobę, z którą chciałbyś polepszyć relacje) a zależy ci na tym, żeby to zmienić;

– czujesz się przeciążony nadmiarem obowiązków i jednocześnie nie masz pomysłu jak z tego wybrnąć;

– mimo wielu przyjaciół czujesz się samotny;

– nie masz przyjaciół i chciałbyś wreszcie kogoś poznać;

– chcesz zmienić swoje życie ale ………;

– niby wszystko jest ok, ale ………………;

– nie możesz zdecydować się co jest dla ciebie ważne;

– chcesz bardziej poznać siebie – jakie są twoje mocne strony, pasje, co lubisz, czego nie lubisz.

 Jak widzisz, sytuacji może być wiele, a z pewnością nie wymieniłam wszystkich. To co chcę Tobie przekazać to to, że możesz przyjść i wtedy gdy przeżywasz trudności, i gdy wszystko idzie dobrze po prostu dla rozwoju osobistego.

 I jeszcze jedno, dla mnie to, że  stwierdzisz „nie radzę sobie sam, potrzebuję wsparcia w trudnościach” jest formą zdrowego podejścia i paradoksalnie radzenia sobie. Nie zawsze wszystko możemy zrobić sami.  Czasem potrzeba nam drugiej osoby, z której wsparciem, będziesz mógł przejść przez trudności.

Czy psychoterapię Gestalt można stosować dla osób chorych psychicznie i uzależnionych?

 Jak najbardziej. Natomiast obok psychoterapii należy zastosować też leczenie psychiatryczne. Terapia może wspomagać w leczeniu i pomóc nauczyć się radzić sobie z chorobą. W przypadku uzależnień, terapia Gestalt bardziej skupia się na tym co sprawia, że sięgasz po coś w nadmiarze oraz jak to wpływa na różne obszary twojego życia, a nie na samym objawie czyli uzależnieniu.

Ile trwa psychoterapia?      

 Psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa. Zależy to z czym przyjdziesz. Jeżeli masz jeden konkretny cel, będzie to terapia krótkoterminowa (maksymalnie do pół roku). Natomiast jeśli twoim celem jest przyjrzenie się twojemu życiu, odkryciu schematów, które kierują twoim zachowaniem najprawdopodobniej będzie to terapia długoterminowa.

 Może się tak zdarzyć, że po rozwiązaniu problemu, osiągnieciu celu, zdecydujesz się kontynuować ją dalej i terapia przerodzi się w terapię długoterminową. Lub odwrotnie, podczas terapii długoterminowej stwierdzisz, że to co się dowiedziałeś jest na ten moment wystarczające i zdecydujesz, że kończysz.

 Gdy zdecydujesz się na zakończenie, zależy mi na tym, żeby odbyły się jeszcze od jednej do trzech sesji, tak, żeby móc podsumować wszystko i zamknąć wszystkie tematy.

Cel psychoterapii

 Każdy z Was ma swój cel, natomiast jest też cel ogólny. W terapii Gestalt jest to poznanie siebie (jaki jestem, dlaczego zachowuję się tak a nie inaczej) oraz umiejętność bycia w relacji z drugim człowiekiem jednocześnie będąc sobą. To także wzięcie odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie, co sprawi, że będziesz miał poczucie, ze masz wpływ na swoje życie.

Czym dla mnie jest psychoterapia?

 Opowiem w prostych słowach. To spotkanie, rozmowa, to ty i ja, to ja i ty, to bycie w relacji z drugą osobą, to wsparcie, to wędrówka, to poznawanie, uczenie się siebie, to dążenie do celu w swoim tempie, to rozwój osobisty.

 

Ilona Gajak Psychoterapeuta Gestalt – Kraków